El SEO és un acrònim format per les paraules Search Engine Optimization i fa referència a les tècniques i estratègies utilitzades per posicionar una pàgina web dins dels buscadors d’Internet, on destaquem l’omnipresent Google, el cercador utilitzat per més del 90% dels europeus quan realitzen una recerca a Internet.